top of page
Połuniowy_bok_1.jpg

Ważnym punktem zwrotnym w historii samej katedry było wykonanie drewnianej makiety. Została ona zaprezentowana królowi Ludwikowi VII przez biskupa Maurice’a de Sully, który potrzebował jego patronatu, aby móc rozpocząć tak ambitną budowę. Najwyraźniej projekt zrobił wrażenie na monarsze, gdyż niedługo potem rozpoczęto przygotowywania do budowy. Wszystko zaczęło się więc od makiety.

Model wykonałem z zestawu firmy L’Instant Durable w skali 1:250. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie kart na wypadek gdyby coś nie wyszło oraz jako bazy do ewentualnych przeróbek. Wykonałem wiele drobnych poprawek i uzupełnień oraz kilka istotnych modyfikacji. Wszystkie łuki odporowe, wieżyczki i żabki na fasadach transeptu, fragment galerii maswerkowej fasady pomiędzy wieżami, dachy wież i zwieńczenia ich przypór narysowane są od podstaw w programie graficznym.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku katedry budowałem makietę od chóru do fasady. Budowę podzieliłem na trzy główne etapy: prezbiterium, nawa główna wraz z transeptem oraz fasada z wieżami.

Jest to model z papieru, więc musiałem wypróbować nowe, inne techniki niż te, których używa się przy modelach z tworzyw, czy drewna. W celu wzmocnienia konstrukcji najpierw użyłem tektury, ale efekt nie był zadowalający, gdyż ściany zaczęły się wypaczać i potrzebowały dodatkowego usztywnienia. Zastosowałem więc balsę i efekt był znacznie lepszy. Drewno jest lżejsze, trwalsze i nie wypacza się tak łatwo jak tektura. Daje więc solidną ramę do obklejania papierem. Wszystkie ściany i dachy naw, transeptu, wież i przypory mają wypełnienie z balsy.

Podstawowe narzędzia do budowy papierowych modeli to skalpel (lub kilka o różnych ostrzach), ostre nożyczki, metalowa linijka, mata do cięcia oraz klej do papieru.

​​

Do tego zestawu doszły jeszcze narzędzia stosowane przy obróbce drewna. Niezwykle pomocna okazała się mini piła stołowa, która umożliwiła uzyskanie idealnych cięć pod kątem prostym. Do wycinania łuków używałem piły włosowej lub skalpela. Do końcowej obróbki przydaje się wodny papier ścierny o drobnej gradacji (400, 800).

0.jpg

Sposób konstruowania był taki sam w przypadku wszystkich sekcji - chóru, transeptu, nawy głównej i wież. Proces budowy został zaprezentowany w galerii.

bottom of page